Consultanță Accesare fonduri nerambursabile

Expert finanțare

Investiți timp și efort în dezvoltarea afacerii dvs. Ne ocupăm noi de restul.

Investește inteligent!
Accesează fonduri europene nerambursabile pentru a-ți dezvolta afacerea.
expert finantare logo
Fonduri nerambursabile preconizate pentru anul 2021
Consultanţă şi Accesare Fonduri Europene Nerambursabile

Echipă de experți în domeniul accesării de fonduri europene nerambursabile

expert finantare consultanta

Consultanță în vederea elaborării proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Elaborăm Proiecte în vederea obținerii finanțării nerambursabile, prin fonduri europene sau guvernamentale.

În cadrul Dosarului cerererii de finanțare, elaborăm următoarele documentații: Cerere de finanțare, Studiu de fezabilitate, Plan de Afaceri, Memoriu justificativ, Analiză cost-beneficiu, Strategii de marketing, etc.

Documentația proiectului va fi realizată întotdeauna în acord cu Ghidul programului, avându-se în vedere în permanență respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate.

Consultanţă şi Accesare Fonduri Europene Nerambursabile - Expert Finantare
Principalele servicii de consultanţă fonduri europene şi/sau fonduri guvernamentale, pe care le oferim, sunt:
Elaborare documentatie si asistenta tehnica in vederea solicitarii de fonduri europene nerambursabile pentru proiectul dvs de investitie, respectiv:
 •  consultanta si asistenta in vederea identificarii, pentru Beneficiar, a surselor de finantare tip alocatie financiara nerambursabila prin fonduri nationale si/sau structurale europene;
 •  analiza eligibilitatii/conformitatii solicitantului;
 •  coordonarea intocmirii documentatiei tehnice;
 •  elaborarea bugetului indicativ al proiectului;
 •  intocmirea planului de afaceri;
 •  conceperea si redactarea cererii de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului corespunzator;
 •  conceperea si redactarea oricaror documente apreciate de finantator sau consultant ca necesare si utile pentru accesarea programului de finantare identificat;
 •  depunerea dosarului de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului;
 •  urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre autoritatea finantatoare.

Asistenta la semnarea contractului de finantare, respectiv:

 •  pregatirea documentelor necesare pentru semnarea contractului de finantare (certificate constatatoare, certificate fiscale locale, certificate fiscale buget general, dovada cofinantarii, plan afaceri, anexe, etc).

Management de proiect:

 •  consultanta si asistenta in implementarea proiectului cuprinzand operatiuni de autorizare, certificare sau avizare, proceduri de achizitie publica, proceduri de flux financiar si de plati, proceduri de redactare si concepere a cererii de eliberare a alocatiei financiare, notificari, contestari si corespondenta in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului;
 •  alte servicii care se vor fi stabilite prin acte aditionale.

Monitorizare proiect:

 •  Intocmirea rapoartelor anuale pe perioada de durabilitate;
 •  Respectarea masurilor de informare si publicitate.
Adaptate nevoilor tale

Consultanta si Accesare Fonduri Europene Nerambursabile - Expert Finantare

Identificare finanțare

Expertiza, sisteme informatice performante de monitorizare si o echipa dedicata de consultanti.

Elaborare proiect

Elaborare Plan de Afacere, Realizare Proiectii Financiare, Efectuare Analiza de Piata, Depunere / Dosar

Implementare proiect

Viseaza mai mult! De implementare ne ocupam noi! – ABC Consulting – Project management, achizitii si cereri de rambursare.

Monitorizare și audit

Monitorizare, audit proiect, relatia cu organismenle de finantare, elaborare rapoarte de durabilitate.

expert finantare consultanta
Estimare gratuită

Formular contact